Solarne elektrane za sopstvene potrebe

Uključite se u tok korišćenja čiste energije i poboljšajte energetsku efikasnost objekta.

Sa više od 12 godina iskustva na izvođenju solarnih elektrana, Conseko d.o.o. Beograd će Vas usmeriti kroz koncept solarne elektrane za sopstvene potrebe.

Solarne elektrane proizvode “čistu” električnu energiju, a ukoliko imate veću krovnu površinu, solarna elektrana je idealno rešenje za smanjenje vaših računa za električnu energiju. Proizvedena električna energija iz solarne elektrane će se koristiti za potrebe sopstvene potrošnje. Ova čista energija smanjuje energiju koju bi ste platili preuzimanjem iz električne mreže, čime možete ostvariti značajne uštede.Već nekoliko godina u Srbiji nema subvencija za predaju električne enegije iz solarne elektrane u mrežu. Međutim, postepeni pad cena solarnih panela, učinio je da solarne centrale od 15 do 150kW kod nas postanu ekonomski isplative i vrate ulaganje već nakon 6 godina.

Solarne elektrane mogu da obezbede 15-70% električne energije od sopstvene potrošnje, kada objekat tokom dana ima potrošnju električne energije. Posebno, solarne elektrane su veoma isplativo rešenje za pravna lica, firme.

Primer: isplativost solarne elektrane snage 8kW za pravno lice.

Solarna centrala maksimalne snage 8 kW

(odgovarajuća površina za postavljanje panela 10,2 x 5,1m)

Broj solarnih panela:

30 kom (po 275 W)

Lokacija sistema:

Na krovu zgrade ili poslovnog objekta, u okolini Beograda

Potrebna površina na kosom krovu ka jugu:

10,1 m x 5,1 m

Nabavna vrednost elektrane sa montažom:

  8.390,00 EUR (bez 20% PDV)

Cena električne energije za široku potrošnju

17,87 din/kWh VT, crvena tarifa

8,93 din/kWh VT, plava tarifa

+7,5% akciza + 20% PDV

Procenjena godišnja ušteda:
(ako u određenim mesecima imate više od 400kWh u “crvenoj” zoni, na višoj tarifi)
1390 EUR
Prosti period povratka investicije:
 6,03 godina za pravna lica

Ušteda za period od 15 godina:(bez rasta cena el. energije)

ušteda …  20.850 EUR

Isplativost investicije ulaganjem u solarnu elektranu je bolja od ulaganja novca u banku. Ukoliko tokom dana imate potrošnju energije u određenim časovima veću od 3kW (zimi ili leti), solarna elektrana za sopstvene potrebe može da Vam donese dobre uštede. Gore navedeni proračun prikazuje godišnje uštede po trenutno važećim cenama električne energije, ukoliko na mesečnom obračunu za el. energiju u određenim mesecima imate više od 200kWh u “crvenoj tarifi” pri dnevnoj potrošnji.

Primer: isplativost solarne elektrane snage 31kW za pravno lice, mali kupci

Solarna elektrana maksimalne snage 31,6kW

(odgovarajuća površina za postavljanje panela 200m2)

Broj solarnih panela:

115 kom (po 275 W)

Potrebna površina na kosom krovu ka jugu:

28,5 m x 6,8 m

Godišnja proizvodnja energije u beogradskom okrugu:

38.870 kWh

Nabavna vrednost elektrane sa montažom:

  23.150,00 EUR (bez 20% PDV)

Cena električne energije za male kupce na naponu 400V

7,973 din/kWh VT

2,233 din/kWh VT, pristup sistemu

+7,5% akciza + 20% PDV

Procenjena godišnja ušteda
po trenutnim cenama:
4250 EUR
Prosti period povratka investicije:
 5,45 godina za pravna lica

Ušteda za period od 15 godina:(bez rasta cena el. energije)

ušteda 63.750 EUR

Izgradnja solarne elektrane podrazumeva sistem ključ u ruke, sa isporukom komponenti izvođenjem i puštanjem centrale u rad.

Poreske pogodnosti

Na osnovu Zakona o PDV, za pravna lica u PDV sistemu, izgradnja solarne elektrane je oslobođena PDV. Raspitajte se više kod svog knjigovođe, ili poreskog savetnika.

Solarne elektrane Conseko

Za potrebe realizacije solarne elektrane Conseko obavlja:

  • Optimalno planiranje i projektovanje solarne eletrane
  • Isporuku visoko kvalitetnih sertifikovanih solarnih panela od polikristalnih i monokristalnih solarnih ćelija
  • Isporuku mrežnih pretvarača Fronius visoke klase, proizvedenih u Zapadnoj Evropi
  • Isporuku i montažu sistema sa obučenim tehničarima
  • Puštanje u rad solarne centrale
  • Praćenje proizvodnje sa internet sajta
  • Servis i održavanje

Trajnost solarne centrale

Solarne centrale koje izvodimo imaju preko 25 godina garantovane performanse rada. Nakon isteka 25 godina, solarni paneli zadržavaju preko 80% svojih početnih performansi.

Solarna energija pripada našoj sadašnjosti i budućnosti! Ne propustite priliku da se uključite u čiste tokove nove energetske revolucije.Za Vaše potrebe možemo da obračunamo isplativost solarne elektrane, izvršimo planiranje, projektovanje i izvedemo realizaciju kompletne Solarne centrale.http://www.conseko.rs

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *