ENERGETIKA

  • Post category:VESTI

Energetika

Nuklearne elektrane daju četvrtinu proizvodnje struje u EU

24.01.2022. 12:08Read time : 1 m, 40 s

Struja iz nuklearne energije u EU proizvodi se u 13 članica a najveći proizvođač je Francuska koja iz reaktora pokriva više od polovine ukupne proizvodnje.

U 2020. je 13 članica EU proizvelo u nuklearnim elektranama 683.512 GWh ili gotovo 25% ukupne proizvodnje električne energije u Uniji, pokazuju podaci Eurostata.

Udeo Francuske u proizvodnji energije iz nuklarnih elektrana u EU je 52% a slede Nemačka i Španija sa po 9% i Švedska sa 7%.

Te četiri zemlje zajedno obezbeđuju više od tri četvrine struje proizvedene u nuklearnim kapacitetima EU.

Evropska statistička služba navela je da je početkom 2020. godine 13 članica EU imalo ukupno 109 nuklearnih reaktora u radu.

Navodi se i da su te godine trajno ugašena tri nuklearna reaktora, dva u Francuskoj i jedan u Švedskoj.

Ipak je Francuska članica EU koja najviše zavisi od energije iz nuklearnih reaktora koji su 2020. obezbedili 67% ukupno proizvedene električne energije.

Više od polovine svoje struje u nuklearnim elektranama proizvede jedino još Slovačka (54%).

Gledano prema udelu struje proizvedene u atomskim centralama u ukupnoj proizvodnji, slede Mađarska sa 46%, Bugarska sa 41%, Belgija sa 39% i Slovenija sa 38%.

Građani EU inače su podeljeni po pitanju nuklearne energije.

Kako su pokazale debate građana u okviru Konferencije o budućnosti Evrope, neki smatraju da nuklearna energija nije dobra za životnu sredinu, drugi misle da je ugalj još gori a treći se plaše da će energija biti još skuplja ako nuklearne elektrane budu zatvorene.

U međuvremenu je grupa stručnjaka koja savetuje Evropsku komisiju o zelenim finansijama kritikovala planove Brisela da gas i nuklearnu energiju označe kao „prelazni“ izvor energije u klasifikaciji održivog finansiranja EU (taksonomiji).

Platforma za održivo finanansiranje EU u mišljenju objavljenom 24. januara odbacila je predlog Komisije i istakla da se gas i nuklearna energija ne mogu smatrati zelenim u sadašnjim okolnostima, prenosi EURACTIV.com.

Prema pravilima EU, neka tehnologija se ne može smatrati zelenom ako prouzrokuje „značajnu štetu“ nekom od šest ciljeva „taksonomije“ – ublažavanju klimatskih promena, prilagođavanju klimatskim promenama, zaštiti vode, prelasku na cirkularnu ekonomiju, sprečavanju zagađenja i zaštiti biodiverziteta.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Pixabay.comnuklearna energijaelektranetaksonomijazelena energijaproizvodnja

Energetika

EU svojom proizvodnjom zadovoljava samo 42% potreba za energijom

Energetika

Sporazum Evropske komisije i SAD za veću energetsku bezbednost

Energetika

EU će naložiti članicama da pre zime napune skladišta gasa 90%

Energetika

Nemačka će reaktivirati elektrane na ugalj

Energetika

EU ima dovoljno gasa do kraja zime

Energetika

Nemačka će graditi prvi LNG terminal

Ostavite odgovor