KONVENT O EU

23 juna, 2023 

Aktuelno Poglavlje 28 Poglavlje 3

Održana zajednička sednica Radnih grupa Konventa za poglavlja 28 i 3

Zajednička sednica radnih grupa Nacionalnog konventa o EU za pregovaračko poglavlje 28 (Zaštita potrošača i zaštita zdravlja)  i za pregovaračko poglavlje 3 (Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga), kojima rukovodi CEP, održana je u prostorijama Nacionalnog konventa. Prisutne je na početku sednice pozdravila Koordinatorka Nacionalnog konventa EU Bojana Selakovic, a predsedavali su koordinatori radnih grupa Nebojša Lazarević (P28) i Dušan Protić (P3).

Fokus sastanka je bio na poglavlju 28, pre svega nedavnom predlogu izmena EU direktive kojom se zabranjuju ugrađeni kvarovi na uređajima, odredbe koje mogu biti osnov za izmenu Zakona o zaštiti potrošača, kao i upravnim merama u delu nadzora nad nepoštenom poslovnom praksom. Diskusija se nastavila na temu održivosti sistema pomoći potrošačkim organizacijama, mehanizmima za finansiranje njihovog rada i mogućnosti formiranja Fonda na nacionalnom nivou. Istovremeno je konstatovano da bi trebalo uraditi sveobuhvatnu analizu rada ADR tela, koje se finansiranju iz budžeta.

Jedan od predloga unapređenja rada zaštite potrošača je i uspostavljanje institucije potrošačkog ombudsmana, kao inokosnog organa koji bi bio ovlašćen da u brzom neformalnom postupku rešava potrošačke prigovore.

Prisutni su informisani da je CEP inicijativu za izmenu Zakona o parničnom postupku vezano za kolektivne potrošačke tuzbe uputio Ministarstvu pravde prošle godine, ali da nema povratnih informacija do ovog momenta. Po ovom pitanju će Nacionalni konvent traziti sastanak sa MP.

U oblasti zdravlja je diskutovano o novom Programu digitalizacije zdravstvenog sistema i potrebi potpune i sveobuhvatne integracije informacionih sistema u zdravstvu, koji su trenutno raznorodni i međusobno nepovezani. Konstatovano je da je neophodno povezivanje svih ustanova primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite. U svetlu nedavnih tragičnih dogadjaja predlozeno je da se unapredi rad na Strategiji zaštite mentalnog zdravlja stanovništva. Iz iskustva stečenog u borbi sa KOVID 19 pandemijom nadležnim organima će biti preporučeno da precizno definišu način na koji će vršiti pripreme i analize kao odgovor na buduće pandemije. Pokrenuto je i pitanje propisa koji regulišu transplantaciju organa kao i primene Zakona o zaštiti kritične infrastrukture u oblasti javnog zdravlja.

Prisutni su konstatovali da u poglavlju 3 od usvajanja Pregovaračke pozicije na Vladi i odobrenja od strane Evropske komisije nema pomaka. Proces odobrenja od strane pojedinačnih država članica je usporen i pored napora srpske strane, rezultata za sada nema. Institucije nadlezne za ovu oblast nastavljaju dalju harmonizaciju sektorskih propisa sa relevantnim direktivama, a najveći izazov u ovom poglavlju je donošenje Zakona o uslugama i formiranje Jedinstvene elektronske kontaktne tačke. Dogovoreno je da članovi Radne grupe 3 i 28 nastave redovnu komunikaciju sa nadleznim institucijama i Delegacijom EU kako bi zajedničkim naporima dali doprinos napretku u ovim oblastima.

 

More Related Posts

saopstenje

3 JULA, 2023

AKTUELNO SAOPŠTENJE

Podrška Užičkom centru za prava deteta i Radovanu Cicvariću

BY KOMUNIKACIJE

29 JUNA, 2023

AKTUELNO POGLAVLJE 22

Sastanak radne grupe za Poglavlje 22 sa predstavnicima Ministarstva za evropske integracije povodom nacrta zakona o kohezionoj politici

BY KOMUNIKACIJE

saopstenje

21 JUNA, 2023

AKTUELNO POGLAVLJE 23

Visoki savet tužilaštva sproveo nezakonit izbor glavnih javnih tužilaca i javnih tužilaca

BY KOMUNIKACIJE

saopstenje

19 JUNA, 2023

AKTUELNO POGLAVLJE 35 SAOPŠTENJE

Saopštenje Radne grupe za poglavlje 35: Hitno preduzeti mere za smirivanje situacije i povratk dijalogu

BY KOMUNIKACIJE