You are currently viewing Poglavlja

Poglavlja

Poglavlja koja Srbija treba da obradi i usaglasi sa EU

rg-ikonica

1. Slobodno
kretanje robe

rg-ikonicarg-ikonica

2. Slobodno kretanje
radnika
19. Socijalna politika i zapošljavanje

rg-ikonica

3. Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga

rg-ikonicarg-ikonica

4. Slobodno kretanje kapitala
9. Finansijske usluge

rg-ikonica

5. Javne nabavke

rg-ikonica

6. Pravo privrednih društava

rg-ikonica

7. Pravo intelektualne svojine

rg-ikonica

8. Politika konkurencije

rg-ikonica

10. Informaciono
društvo i mediji

rg-ikonicarg-ikonicarg-ikonica

11. Poljoprivreda i ruralni razvoj
12. Sigurnost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika
13. Ribarstvo

rg-ikonica

14. Transportna politika
21. Transevropske mreže

rg-ikonica

15. Energetika

rg-ikonica

16.Oporezivanje

rg-ikonica

17. Ekonomska i monetarna politika

rg-ikonica

20. Preduzetništvo i industrijska politika

rg-ikonica

22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

rg-ikonica

23. Pravosuđe i osnovna prava

rg-ikonica

24. Pravda, sloboda i bezbednost

rg-ikonicarg-ikonica

25. Nauka i istraživanje
26. Obrazovanje i kultura

rg-ikonica

27. Zaštita životne sredine

rg-ikonica

28. Zaštita potrošača i zdravlja

rg-ikonica

29. Carinska unija

rg-ikonicarg-ikonica

30. Ekonomski odnosi sa inostranstvom
31. Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika

rg-ikonica

32. Finansijska kontrola

rg-ikonica

33. Finansijske i budžetske odredbe

rg-ikonica

35. Ostala pitanja: Kosovo
Li