You are currently viewing Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji

Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji

To je ugovorni odnos koji Srbiji nečlanici daje mogućnost da,bez stupanja u članstvo poseduje neka prava dostupna samo članicama.Međutim,država Srbija preuzima određena pravila(standarda),koji će joj pomoći prvenstveno da bude deo jedinstvenog EU tržišta,ali i da preuzme druge obaveze koje proizilaze iz članstva. Petar Jovanović