You are currently viewing   Razvoj kapaciteta ključan za regionalni razvoj

  Razvoj kapaciteta ključan za regionalni razvoj

Home    Aktuelno     Razvoj kapaciteta ključan za regionalni razvoj

25 septembra, 2023 

Aktuelno

Razvoj kapaciteta ključan za regionalni razvoj

Razvoj kapaciteta regionalnog razvoja u svim oblastima krucijalan je kako bi se postigao značajan napredak, glavna je poruka panela „Pametna specijalizacija na nivou regiona“ na konferenciji pod nazivom „Regionalni razvoj Srbije – pametna specijalizacija i pametni regioni“ koju je organizovao Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) u saradnji sa Evropskim pokretom u Srbiji (EPuS) i Privrednom komorom Srbije.

„Regionalni razvoj je glavni cilj načina na koji koristimo sredstva u EU“ rekao je Nicolo Bertolini, rukovodilac Odeljenja za saradnju Delegacije EU u Srbiji i objasnio da snažno veruje da nacionalne i lokalne vlasti treba da jačaju regionalne razvojne agencije, ali i regionalne razvojne agencije bi trebalo da imaju proaktivni pristup, koristeći primere dobre prakse iz EU.

“EU će nastaviti da podržava regionalne razvojne agencije na različite načine jer je naš zajednički cilj međupovezan i uravnotežen razvoj”, objasnio je Bertolini.

Žil Kitel, vođa tima Generalnog direktorata za regionalnu politiku Evropske komisije objasnio je da je jedna od važnih lekcija koju učimo od država članica EU da za uspešnu kohezionu politiku nije dovoljno samo nekoliko središnjih struktura koje će pomoći stvaranju neophodnih okvira za kohezionu politiku.

“Potrebno je da postoje kapaciteti na lokalnom nivou, funkncionalan bankarski sistem i fakulteti koji će uspostaviti istinsku saradnju sa ekonomskim akterima”, rekao je Kitel.

Dodatno, Adrian Solomon, menadžer za Srbiju u Evropskom institutu za inovacije i tehnologiju istakao je važnost i značaj regionalnih i inovacionih sistema. „Da bi regionalni inovacioni sistemi funkcionisali, potrebno nam je dobro istraživanje i obrazovanje, privatni sektor, dobro upravljanje i regionalne politike, infrastruktura i kapital“, rekao je Solomon.

Međutim, pored očekivanih dobrih posledica regionalnog razvoja, Nenad Jevtović direktor Instituta za razvoj i inovacije objašnjava da postoje i neke oblasti koje moramo žrtvovati. „Moramo biti spremni na žrtvu i nije moguće da se svi delovi zemlje razvijaju i da svuda postoji inovacioni inkubator – negde moramo pretrpeti gubitke“, zaključio je Jevtović.

 

More Related Posts

17 OKTOBRA, 2023

AKTUELNO

Bojana Selaković sastala se sa predstavnicima ukrajinske Vlade i civilnog društva

BY PRESS NKEU

15 OKTOBRA, 2023

AKTUELNO

Održana sesija o Nacionalnom konventu za predstavnike civilnog društva Bosne i Hercegovine

BY PRESS NKEU

11 OKTOBRA, 2023

AKTUELNO

Bojana Selaković sastala se sa ministrom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislavom Žigmanovim

BY PRESS NKEU

5 OKTOBRA, 2023

AKTUELNO POGLAVLJE 24

Održan sastanak Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 24 sa Pregovaračkom grupom za Poglavlje 24

BY PRESS NKEU