You are currently viewing Zelena tranzicija trajno opredeljenje

Zelena tranzicija trajno opredeljenje

Tuesday, 22. November 2022.

Đedović: Zelena tranzicija trajno opredeljenje

Put zelene tranzicije je trajno opredeljenje Republike Srbije i preduzimamo sve potrebne mere kako bi tranzicija ka čistoj energiji bila finansijski i socijalno održiva i pravedna, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović na konferenciji „Zelena tranzicija“, u organizaciji Francusko-srpske privredne komore i ambasade Republike Francuske u Beogradu.

Ministarka je naglasila da  izgradnja novih kapaciteta koji koriste obnovljive izvore treba da bude usklađena i sa razvojem prenosne i distributivne elektroenergetske mreže, kako bi razvoj energetskog sektora bio održiv, efikasan, ekonomičan i vodio ka višem stepenu energetske bezbednosti i sigurnosti.

„Prioritetni projekti, koji treba da omoguće održivo korišćenje novih kapaciteta obnovljivih izvora veće snage su pre svega reverzibilne hidroelektrane „Đerdap 3“ i „Bistrica“, ali i brža realizacija planiranih projekata Elektroprivrede Srbije koji se odnose na hidroelektrane, vetro i solarne elektrane. Ne smemo zaboraviti ni zeleni vodonik, kao  ogroman potencijal i energent budućnosti, koji je sada i u zakonu prepoznat obnovljivi izvor energije,  istakla je Đedović.

Podsetila je da da  u ovom trenutku udeo obnovljivih izvora energije u energetskom miksu  Republike Srbije iznosi 26% u potrošnji i da je u planu 400 novih megavata.

„Radimo na unapređenju regulatornog okvira,  kako bi mreža srednjoročno mogla da primi i osam puta veći kapacitet od trenutnog. Pri tome, jedno od važnih pitanje je da li će investitori koji koriste sunce i vetar doprinositi da ta električna energije bude od koristi građanima i privredi, ili će težiti izvozu celokupne proizvodnje. Verujem da ćemo naći model koji je u najboljem interesu građana, ali i održiv za investitore“, poručila je ministarka Đedović. 

Korišćenje geotermalne energije je u početnoj fazi i veoma skromno u odnosu na potencijal i resurse, tako da će jedan od fokusa u narednom periodu biti upravo veće korišćenje geotermalne energije, izjavila je ministarka. Dodala je da je  Ministarstvo rudarstva i energetike, u tom pogledu, zainteresovano za razmenu stručnog iskustva sa Francuskom, s obzirom da je Francuska vodeća evropska zemlja u oblasti geotermalne energije.22

Ministarstvo rudarstva i energetike

Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

Tel: 011/3346 755